W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Miasta Ostrów Mazowiecka oraz być zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Własność gruntu oraz jego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdzisz na mapie poniżej: