projekt nr 2

2. Czyste Miasto


Opis projektu

Zakup i montaż nowych koszy do segregacji odpadów. Usunięcie dotychczasowych, wysłużonych koszy na śmieci, a w ich miejsce postawienie cztero lub pięciokomorowych, zespolonych koszy. Zwykłe kosze na śmieci przestają być wystarczające - kosze do segregacji odpadów to nie tylko wygoda - to również ochrona środowiska. W tej chwili selektywna zbiórka odpadów to konieczność, ponieważ zagrożony jest stan naszego środowiska naturalnego. Selektywna zbiórka odpadów umożliwi przechodniom oddzielić: szkło, metale i tworzywa sztuczne od papieru, BIO i pozostałych odpadów. Służbom komunalnym zaś pozwoli na łatwiejsze odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling lub utylizację.

Opis lokalizacji

Segregacja odpadów: Teren całego miasta Ostrów Mazowiecka w miejsce obecnych (starych) koszy na śmieci, które służą do gromadzenia nieposegregowanych odpadów.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Segregacja odpadów: Dostępność całodobowa przez okres całego roku. Użytkowanie przez mieszkańców całkowicie darmowe. Efekty: zachowanie czystości na terenie miasta, ułatwienie odzyskiwania surowców wtórnych, recykling utylizację, spełnienie wymogów UE oraz ochrona środowiska naturalnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup nowych koszy do segregacji odpadów 80 szt. koszy x 1 600,00 zł = 128 000,00 zł, Demontaż obecnych i montaż nowych koszy 6 000,00 zł 134 000 zł

Całkowity koszt projektu zwiększono do kwoty 158 000 zł brutto. Wzrost kosztów wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup koszy do segregacji odpadów oraz demontaż starych i montaż nowych. Szacuje się, że koszt zakupu jednego kosza z podziałem na trzy frakcje wynosi ok. 2 300 zł  brutto.