projekt nr 4

4. Mała Architektura Miasta


Lokalizacja

Kurtyny Wodne: nad Stawem Miejskim ul. Trębickiego działka 3103/15, w Parku z Pomnikiem Księżnej Mazowieckiej działka nr 3252/4, ul. Pocztowa działka nr 1696/3, ul. 11 Listopada działka nr 1685/22, ul. Partyzantów ( w Parku z Pomnikiem Żołnierza i Partyzanta ) działka nr 3070/3, Pl. Waryńskiego działka nr 3320/12, obok MDK działka nr 1-1688/49, ul Sielska działka nr 1334/11.
Ławki dla Karmiących matek: nad Stawem Miejskim ul. Trębickiego działka nr 3103/15, w Ogródku Jordanowskim działka nr 2334, ul Szkolna na Placu zabaw działka nr 4317, róg ul.Zapolskiej i Duboisa działka nr 4383 w Parku z Pomnikiem Księżnej Mazowieckiej działka nr 3252/4, Pl. L. Waryńskiego działka nr 3300/6, ul. Pocztowa działka nr 1696/3, róg ul. Orzeszkowej i Zwycięstwa działka nr 1024,ul. 11 Listopada działka nr 1685/22, róg ul. Pocztowej i Lubiejewskiej działka nr 1-1688/49, ul. Partyzantów ( w Parku z Pomnikiem Żołnierza i Partyzanta) działka nr 3070/3, ul. 3-go Maja działka nr 1978/14, róg ul. Broniewskiego i Fryczego działka nr 3349/4, ul. Piłata działka nr 3414/1,ul. Kościuszki działka nr 4108/66.

Skrócony opis projektu

1. Zakup i montaż na ulicach miasta kurtyn wodnych. Kurtyny wodne przynoszą ulgę w letnie upalne dni, pomagają w schładzaniu, a przy okazji dają wiele frajdy dzieciom i przechodniom zmęczonym miejskimi upałami.
2. Zakup ławek dla karmiących matek. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków matki przebywające z dziećmi poza domem w sposób dogodny i niekrępujący będą mogły przewinąć i nakarmić dziecko zapewniając mu komfort psychiczny zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej.

Opis projektu

Kurtyny Wodne: zlokalizowane na ulicach zapewnią mieszkańcom i gościom lepszy komfort życia w upalne dni. Pomogą w schładzaniu, a przy okazji dadzą wiele frajdy dzieciom i przechodniom zmęczonym miejskimi upałami. Wpłyną również na poprawę odbioru estetycznego miasta.
Ławki dla karmiących matek: znajdują zapotrzebowanie dla matek przebywających poza domem. W myśl projektu 500+ dzieci z roku na rok rodzi się coraz więcej, w związku z tym zapotrzebowanie na tego typu urządzenia będzie wzrastało. Dzięki stworzeniu odpowiednich  warunków matki przebywające z dziećmi poza domem w sposób dogodny i niekrępujący będą mogły przewinąć i nakarmić dziecko zapewniając mu komfort psychiczny zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Kurtyny Wodne: Dostępność całodobowa w okresie wiosennym i letnim. Kurtyny wodne użytkowane przez mieszkańców miasta oraz osób przyjezdnych. Efekty: zapewnienie mieszkańcom i gościom lepszego komforty życia w upalne dni.
Ławki dla karmiących matek: Dostępność całodobowa przez okres całego roku. Użytkowanie przez mieszkańców całkowicie darmowe. Efekty: zachowanie intymności i komfortu psychicznego osób wykonujących te czynności poza domem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Miejska kurtyna wodna 8szt. x 4 000,00 zł - 32 000,00 zł., Montaż urządzeń 5 000,00 zł37 000 zł
2Zakup ławek dla karmiących matek 15 szt. x 1 600,00 zł. = 24 000,00 zł., Montaż urządzeń 4 000,00 zł 28 000 zł
Łącznie: 65 000 zł

W wyniku przeprowadzonej analizy merytorycznej zmniejszono liczbę kurtyn wodnych z 8 do 5 sztuk ze względu na brak ujęć wody we wszystkich wskazanych we wniosku lokalizacjach. Zmianie uległa również ilość ławek dla matek karmiących ( 2 sztuki) ze względu na wysoki koszt zakupu. Po analizie ofert przedstawionych  przez producentów szacuje się, że koszt zakupu jednej  tego typu ławki wynosi ok.12 000 zł brutto.

Lokalizacja kurtyn wodnych: Ogródek Jordanowski, Topolowy Zakątek, skwer przy pomniku ks. Anny Mazowieckiej, skwer przy pomniku Żołnierza i Partyzanta, teren przy Stawie Miejskim.

Lokalizacja ławek dla matek karmiących; Ogródek Jordanowski, Topolowy Zakątek.