projekt nr 3

3. Fontanna na Stawie Miejskim


Lokalizacja

Fontanna na Stawie Miejskim (wokół ulic 3-Go Maja, Parkowa, Trębickiego)

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy realizacji fontanny pływającej na miejskim stawie wraz z elementami jej oświetlenia. Fontanna wyrzucająca wodę na wysokość 15-20m, widoczna z przyległych ulic. Podświetlona światłem podkreślającym efekt tryskającej wody. Poprzez zamontowanie fontanny woda w stawie zostanie napowietrzona i lepiej oczyszczona. Dodatkowo wokół stawu planuje się ustawienie ławek solarnych ( 2szt.) z koszami na śmieci i poidełkami dla zwierząt domowych.

Opis projektu

Projekt dotyczy realizacji fontanny pływającej na miejskim stawie wraz z elementami jej oświetlenia. By podnieść walory estetyczne i rekreacyjne zagospodarowania miejskiego stawu i przyciągnięcie mieszkańców do aktywnego wypoczynku wokół naszego stawu dodatkową atrakcją miała by być fontanna. Wyrzucająca wodę na wysokość 15-20m, widoczna z przyległych ulic. Podświetlona światłem podkreślającym efekt tryskającej wody. Poprzez zamontowanie fontanny woda w stawie zostanie napowietrzona i lepiej oczyszczona. Dodatkowo wokół stawu planuje się ustawienie ławek solarnych ( 2szt.) z koszami na śmieci i poidełkami dla zwierząt domowych.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Staw jest obiektem otwartym, więc każdy może w każdej chwili skorzystać z terenu, napawając się widokiem tryskającej wody, mając dodatkowe miejsce na odpoczynek na ławeczce solarnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1FONTANNA PŁYWAJĄCA ZAMONTOWANA NA KOTWACH WRAZ ZE STEROWNIKAMI DYSZ TRYSKAJĄCYCH70 000 zł
2OŚWIETLENIE- PODŚWIETLENIE STRUMIENIA WODY20 000 zł
3ŁAWKI SOLARNE (2szt.)+ KOSZE NA ŚMIECI, POIDEŁKA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł