projekt nr 6

6. Miejski Projekt Filmowy „Pokój, którego nie było"


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Skrócony opis projektu

W ramach projektu zostanie nakręcony film z inscenizacjami wydarzeń z lat 30 - 40- tych XX wieku z historii Ostrowi Mazowieckiej. Powstanie on na podstawie autorskiego scenariusza, w którym pojawią się częściowo o wątki i postacie autentyczne.W projekcie wezmą udział mieszkańcy miasta oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej.  Obraz filmowy pomoże w ciekawy sposób opowiedzieć lokalną historię i  pokazać życie mieszkańców, realia, lokalny koloryt, architekturę.

Opis projektu

„Pokój, którego nie było” to historia o miłości, zdradzie i poświęceniu z lat 1939 - 1943. Na wakacje do rodziny w Ostrowi Mazowieckiej przyjeżdża student prawa. Pobyt w niewielkim miasteczku nie budzi jego zachwytu. Wszystko zmienia spotkanie rezolutnej Sary i jej ślicznej siostry. Wycieczki po okolicy, spacery, potańcówki, gwałtowne uczucia – od miłości po nienawiść - to interesuje bohaterów. Nikt nie przeczuwa, że lada chwila wszystkie plany i marzenia runą jak domek z kart. Żelazna armia szalonego kanclerza przetoczy się niebawem przez Polskę i wystawi na próbę bohaterów.
W ramach projektu zostanie nakręcony film z historii Ostrowi Mazowieckiej.  Film pokaże w ciekawy sposób lokalną historię, życie mieszkańców, architekturę, modę lat trzydziestych.Projekt  zrealizuje Tymczasowa Grupa Rekonstrukcyjna. W przedsięwzięciu wezmą udział również mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, którzy zostaną wyłonieni w ogólnodostępnym castingu. Projekt kierujemy  do ostrowian i wszystkich osób zainteresowanych historią naszej miejscowości . Film będzie wyświetlony na publicznym pokazie oraz udostępniony poprzez zarejestrowaną cyfrowo wersję.

Inne informacje (opcjonalnie)

Chcielibyśmy zaprosić do współrealizowania projektu jak najwięcej instytucji kulturalnych miasta oraz innych podmiotów, które widzą wartość w promowaniu i utrwalaniu lokalnych historii i tradycji, odwołujących się do wspólnego dziedzictwa oraz angażujących lokalną społeczność.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Na potrzeby projektu / filmu zostanie powołana tymczasowa grupa rekonstrukcyjna składająca się z aktorów – amatorów, rekwizytorów, kostiumografa, reżysera i ekipy filmowej. Wszyscy uczestnicy zostaną wyłonieni poprzez ogólnodostępny casting a projekcje filmu zostaną przedstawione nieodpłatnie lokalnej społeczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kostiumy, dekoracje, rekwizyty, scenografia itp8 000 zł
2honorarium grafika oraz promocja (filmiki, plakaty, ulotki, zaproszenia) 5 000 zł
3montaż,archiwizacja (płyty DVD i inny nośnik)12 000 zł
4warsztaty po castingu, honorarium konsultanta historycznego i scenarzysty4 500 zł
5niespodzianki dla wolontariuszy3 500 zł
6skomponowanie muzyki2 000 zł
7wynajęcie profesjonalnej kamery, honorarium reżysera10 000 zł
8profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie planu 15 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Brak