projekt nr 1

1. Boisko otwarte do koszykówki


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Skrócony opis projektu

Boisko do gry w koszykówkę na terenie Szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Potrzeba budowy takiego boiska rośnie z roku na rok względem tworzenia się kolejnych oddziałów klas sportowych w Szkole. Dla głównych oficjalnych rozporządzeń FIBA podaje wymiary boiska a wynoszą one 28 m długości i 15 m szerokości, mierzone od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. Taki obiekt pomoże w kształceniu i realizowaniu programu klas sportowych i pozwoli również korzystać wszystkim uczniom

Opis projektu

- Projekt
- Roboty ziemne (podbudowa, fundamenty, odwodnienie)
- wyposażenie boiska w odpowiednią nawierzchnię,
- montaż niezbędnego wyposażenia boiska (typu kosze, linie, piłko-chwyty)

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Obiekt byłby dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt5 000 zł
2roboty ziemne 25 000 zł
3wyposażenie boiska w odpowiedni a nawierzchnię125 000 zł
4montaż niezbędnego wyposażenia boiska25 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Koszt projektu należy zwiększyć o koszt montażu oświetlenia boiska.