projekt nr 1

1. Boisko otwarte do koszykówki


Opis projektu

- Projekt
- Roboty ziemne (podbudowa, fundamenty, odwodnienie)
- wyposażenie boiska w odpowiednią nawierzchnię,
- montaż niezbędnego wyposażenia boiska (typu kosze, linie, piłko-chwyty)

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt byłby dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1projekt5 000 zł
2roboty ziemne 25 000 zł
3wyposażenie boiska w odpowiedni a nawierzchnię125 000 zł
4montaż niezbędnego wyposażenia boiska25 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Koszt projektu należy zwiększyć o koszt montażu oświetlenia boiska.