projekt nr 7

7. Mini golf


Lokalizacja

Sąsiedztwo boiska OMEGA przy MOSIR gdzie mamy wiele innych obiektów sportowo rekreacyjnych.

Skrócony opis projektu

Budowa 18 pól do gry w minigolfa. Miejsce do gry i zabawy dla dzieci młodzieży dorosłych i seniorów.  

Opis projektu

Projekt przewiduje wybudowanie 18 pól do gry w minigolfa, Cały obiekt będzie ogrodzony i oświetlony. W ramach projektu będą wykonane  kompleksowo pola do gry, ścieżki z kamienia pomiędzy polami oraz tereny zielone. Na środku znajdować się będzie miejskie poidełko dla spragnionych uczestników zabawy, a na ścieżkach pomiędzy polami znajdować się będą ławki czy stojaki na rowery. Powierzchnia całej instalacji to plac min 20m x 30m , który będzie ogrodzony  tak, aby po sezonie można byłoby zabezpieczyć obiekt. Obiekt będzie posiadał monitoring

Inne informacje (opcjonalnie)

Obiekt będzie ogólnodostępny, każda osoba która wypożyczy akcesoria do gry bedzie mogła korzystać na warunkach określonych w regulaminie. Współpracującym podmiotem przy realizacji projektu bedzie MOSIR.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Mini golf to miejsce gdzie może bawić się każda grupa wiekowa. Jest doskonałą formą spędzenia wolnego czasu i idealnie wpisuje się w ofertę sportowo- rekreacyjną  przy MOSIR. Opłata za użytkowanie zagwarantuje dyscyplinę użytkowników oraz odpowiedzialność za mienie. Istnieje możliwość wypożyczania narzędzi do gry na podstawie kaucji zwrotnej.
Nie wymaga stałego dozoru pracownika i nie generuje dużych kosztów utrzymania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1instalacja pól max100 000 zł
2przygotowanie gruntu10 000 zł
3oplaty projektowe15 000 zł
4Woda i prąd10 000 zł
5Oświetlenie20 000 zł
6ławki/kosze/poidełko /stojak na rowery10 000 zł
7monitoring10 000 zł
8rośliny 5 000 zł
9ogrodzenie20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Brak uwag