projekt nr 5

5. Metamorfoza Parku nad Stawem Miejskim


Lokalizacja

Teren przy Stawie Miejskim

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu modernizację Parku nad Stawem Miejskim poprzez wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz wyposażenie w leżaki miejskie, stoły do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa stołowego, stojaki na rowery. W parku zostaną zagospodarowane nowe tereny zielone. Dzięki metamorfozie parku miejsce to stanie się wizytówką naszego miasta, a także będzie wspaniałym miejscem do spędzania wolnego czasu!

Opis projektu

Realizacja projektu obejmuje:
- wymianę ławek wokół Stawu Miejskiego (10 sztuk), przy siłowni zewnętrznej (4 sztuki) oraz od ul. 3 Maja (10 sztuk)
- wymianę koszy na śmieci ( około 20 sztuk)
- zamontowanie 8 leżaków miejskich przy pomostach (4 po każdej stronie)
- po prawej stronie stawu (patrząć od ulicy 3 Maja) utwardzenie 2 terenów w kształcie koła prowadzące od alejki głównej. W pierwszym okręgu postawione 2 stoły do gry w szachy i chińczyka, na skraju powierzchni utwardzonej umieszczona ławka z koszem na śmieci a obok stojak na rowery. Natomiast w drugim okręgu umieszczone zostanie stół do gry w piłkarzyki i stół do gry w tenisa stołowego oraz tak jak w przypadku okręgu pierwszego ławka z koszem na śmieci oraz stojak na rowery. Dookoła powierzchni utwardzonych będą zagospodarowane tereny zielone
- odmalowanie dwóch pergoli znajdujących się od ulicy 3 Maja a przy nich posadzenie milinu amerykańskiego
- konserwacja lamp przy Stawie Miejskim (odmalowanie)
- przy każdej ławce wokół stawu (10 sztuk) zagospodarowanie niewielkiego terenu- proponowane podłoże z kory a w nim posadzenie krzewów lub roślin ozdobnych
-uzupełnienie zieleni na terenie stawu, proponowane drzewa i krzewy: klony pospolite (Crimson Sentry, Royal Red, Crimson King Golden Globe), wiśnia piłkowana (Fugenzo, Royal Burgundy), kasztanowiec czerwony, klon palmowy, judaszowiec, pnącza
Odnowiony Park wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta oraz będzie miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Miejski Park jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta oraz osób przyjezdnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt8 000 zł
2Mała architektura zakup + montaż (leżaki miejskie, ławki, kosze na śmieci, stoły do gry w chińczyka i szachy, stół do tenisa stołowego, stół do gry w piłkarzyki, stojaki rowerowe)96 106 zł
3Zieleń35 650 zł
4Konserwacja lamp oraz odmalowanie pergoli18 000 zł
5Utwardzenie terenu pod stołami do gier oraz obrzeża wokół kory25 000 zł
Łącznie: 182 756 zł

Koszt projektu zwiększono o koszt tablicy informacyjnej.