projekt nr 4

4. Mała Architektura Miasta


Lokalizacja

1. Segregacja odpadów: teren całego miasta Ostrów Mazowiecka w miejsce obecnych (starych) koszy na śmieci, które służą do gromadzenia nieposegregowanych odpadów.

2. Kurtyny wodne: teren przy Stawie Miejskim ul. Trębickiego (działka nr 3103/15), skwer przy Pomniku Księżnej Anny Mazowieckiej (działka nr 3252/4), skwer przy Pomniku Żołnierza i Partyzanta (działka nr 3070/3), Ogródek Jordanowski (działka nr 2334), ul.Szkolna ,,Topolowy zakątek" (działka nr 4317).

3. Przewijaki dla dzieci (niemowląt): teren przy Stawie Miejskim ul. Trębickiego (działka nr 3103/15),  Ogródek Jordanowski (działka nr 2334), ul. Szkolna ,, Topolowy zakątek" (działka nr 4317), skwer przy Pomniku Księżnej Anny Mazowieckiej (działka nr 3252/4), skwer przy Pomniku Żołnierza i Partyzanta (działka nr 3070/3).

Skrócony opis projektu

1. Segregacja odpadów. Trzykomorowe kosze na śmieci do segregacji odpadów służyć będą wszystkim mieszkańcom miasta oraz osobom przyjezdnym. Zamontowanie ich nie będzie generowało dodatkowych kosztów ich utrzymania, wpłynie natomiast na poprawę wizerunku miasta w zakresie utrzymania czystości  oraz ułatwi odzyskiwanie surowców wtórnych.
2. Kurtyny wodne. Zlokalizowane w parkach miejskich zapewnią mieszkańcom i gościom lepszy komfort życia w upalne dni. Wpłyną również na poprawę odbioru estetycznego miasta.
3. Przewijaki dla dzieci ( niemowląt) znajdują zapotrzebowanie dla matek przebywających poza domem. W myśl projektu 500+ dzieci z roku na rok rodzi się coraz więcej, w związku z tym zapotrzebowanie na tego typu urządzenia będzie wzrastało. Zapewnienie intymności, by w sposób godny i niekrępujący wykonać te czynności poza domem zapewnia poczucie bezpieczeństwa młodym matkom.

Opis projektu

Przedstawiając projekt " Małej Architektury Miasta" proponuję realizację poniższych zadań:
1. Zakup i montaż nowych koszy na odpady segregowane. Usunięcie dotychczasowych, wysłużonych koszy na śmieci,a w ich miejsce postawienie trzykomorowych, zespolonych koszy, co pozwoli przechodniom segregować śmieci: plastik, szkło, pozostałe śmieci. Służbom komunalnym ułatwi odzyskiwanie surowców wtórnych.
2. Zakup i montaż w parkach miejskich kurtyn wodnych. Kurtyny będą służyły w czasie upałów jako miejsca schładzające i odświeżające.
3. Zakup i montaż przewijaków dla dzieci (niemowląt). Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków matki przebywające z dziećmi poza domem w sposób dogodny i niekrępujący będą mogły przewinąć dziecko zapewniając mu komfort psychiczny zaspokojenia potrzeb fizjologicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup nowych koszy do sgregacji odpadów MD 60 szt koszy x 2250,00 zł bruto135 000 zł
2Demontaż obecnych i montaż nowych koszy 6 000 zł
3Miejska kurtyna wodna 5 szt x 6 000,00 zł brutto30 000 zł
4Miejska Kurtyna wodna - montaż urządzeń5 000 zł
5Zakup przewijaków dla dzieci (niemowląt) 3 szt x 7 000,00 zł brutto21 000 zł
6Zakup przewijaków dla dzieci (niemowląt) - montaż urządzeń3 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

brak uwag