projekt nr 1

1. Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej


Lokalizacja

Siedzibą asystenta będzie powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego pracownia poligraficzna dostępna dla wszystkich mieszkańców w Środowiskowym Domu Samopomocy typu ,,A i B" w Ostrowi Mazowieckiej. Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.

Skrócony opis projektu

Projekt polega na zatrudnieniu asystenta dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w celu zapewnienia pomocy  w załatwianiu codziennych czynności np.: spraw urzędowych, zakupach, wizyt u lekarza, dostępie do miejsc kulturalno – rozrywkowych i obiektów sportowych. Asystent będzie przyjmował zgłoszenia telefonicznie, przez internet bądź osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy typu ,,A i B” w Ostrowi Mazowieckiej ustalając jednocześnie zakres, wymiar i czas pomocy.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie miasta Ostrów Mazowiecka oraz ich rodzinom w codziennych czynnościach poprzez zatrudnienie asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej.
Wskazana osoba może pomóc w takich czynnościach jak robienie zakupów, odbieranie poczty, wyjścia na wizyty do lekarza lub do urzędów,  miejsc kulturalno – rozrywkowych, obiektów sportowych. Usługi asystenckie będą realizowane są na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
Osoba starsza lub  niepełnosprawna będzie mogła zgłosić potrzebę uzyskania pomocy telefonicznie, pisemnie, e - mailowo bądź osobiście do Środowiskowego Domu Samopomocy typu ,,A i B” w Ostrowi Mazowieckiej. Asystent pobierze dane osoby potrzebującej oraz ustali jednocześnie zakres, wymiar i czas w którym pomoc byłaby potrzebna. Dokładny zakres działania asystenta ustalany będzie indywidualnie między beneficjentem a asystentem.
Asystentem osoby starszej i niepełnosprawnej może zostać osoba z doświadczeniem w pracy z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Asystent na bieżąco będzie prowadził rejestr zgłaszanych spraw i potrzeb. Szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 1 do wniosku.
Miasto Ostrów Mazowiecka wychodząc naprzeciw osobom starszym i niepełnosprawnym dostosowuje infrastrukturę, komunikację miejską do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Pomoc w postaci zatrudnienia asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej ułatwi wielu mieszkańcom dostęp do niezbędnych czynności dnia codziennego. Przyczyni się także do większej aktywności tych osób, a tym samym do pokonywania barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych i komunikacyjnych.
Proponowane rozwiązanie pomogłoby osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w wyzwaniach dnia codziennego oraz zwiększaniu ich aktywności w życiu społeczności lokalnej miasta Ostrów Mazowiecka.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej: pełnoletnich legitymujących się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób starszych, potrzebujących wsparcia,  które ukończyły 60 rok życia. Zakres i formę pomocy ustala według zakresu czynności asystent indywidualnie z osoba potrzebującą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie roczne dla asystenta wraz z pochodnymi40 000 zł
2Zakup telefonu komówkowego z usługami telekomunikacyjnymi oraz internetem na rok1 500 zł
3Zakup laptopa3 000 zł
4Zakup art. biurowych500 zł
5Bilet miesięczny - komunikacja miejska (12 miesięcy)1 080 zł
Łącznie: 46 080 zł

brak uwag