projekt nr 2

2. Automatyczna instalacja nawodnienia Stadionu


Lokalizacja

Stadion Miejski w Ostrowi Mazowieckiej jest we władaniu jednostki samorządu, czyli MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej.

Skrócony opis projektu

Automatyczna instalacja podlewania murawy stadionu miejskiego pozwoli na odpowiednie utrzymanie stanu trawy. Taka instalacja, nie będzie tylko służyć grupom zorganizowanym trenującym piłkę nożna, ale również lekkoatletom, którzy będą z niej korzystać. Dodatkowym atutem tejże instalacji będzie obniżenie kosztów robocizny, jak również zmniejszenie poboru wody używanej do podlewania murawy.

Opis projektu

Projekt dotyczy Automatycznego systemu podlewania murawy i polega na:
- wykonaniu projektu budowlanego
- wykonanie projektu podziemnej instalacji, która składa się z:
  a) podziemnej sieci rur i zraszaczy dookoła płyty boiska jak i w nim
  b) montaż urządzeń sterujących i okablowania zasilającego
  c) montaż pompy wspomagającej ciśnienie wody
  d) montaż elementów łączących i zaworów elektromagnetycznych

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Boisko przy ul. Warchalskiego 3, przy braku automatycznego systemu nawadniania ma zbyt małą możliwość jego obciążenia. Nakład pracy w ciągu tygodnia to ok 60 roboczogodzin w okresie od Kwietnia do Października w godzinach nocnych 19:00 - 24:00 i 03:00 - 10:00.
Efekty realizacji projektu:
- zwiększenie liczby godzin dostępności dla grup zorganizowanych w postaci treningów piłkarskich jak i lekkoatletycznych .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt wykonania projektu6 000 zł
2Koszty urządzeń nawadniających 42 000 zł
3Koszty wykonania instalacji podziemnej45 000 zł
4Koszt zakupu i montażu pompy wspomagającej ciśnienie wody20 000 zł
Łącznie: 113 000 zł

brak uwag