projekt nr 3

3. Bezpieczna Ostrów - Potrzebować i udzielić pomocy może każdy


Lokalizacja

Hala sportowa lub sala do ćwiczeń.
W razie dobrych warunków atmosferycznych obiekt wielofunkcyjny OMEGA ul. Trębickiego 10. 07-300 Ostrów Mazowiecka

Skrócony opis projektu

Kurs pierwszej pomocy celowany do mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka, urzędów, szkół.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach  z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Opis projektu

Kurs pierwszej pomocy celowany do  mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka, pracowników urzędów, nauczycieli oraz uczniów Szkół Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej.
Tematyka kursu :
- postępowanie w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia u osób dorosłych oraz dzieci (z użyciem Automatycznego Defibrylatora)
- aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
- oparzenia, odmrożenia
- drgawki
- zasłabnięcia
- urazy kończyn
- postępowanie po ukąszeniu przez owady (osa, pszczoła, szerszeń)
- zasady działania Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz współpraca z jednostkami Straży Pożarnej oraz Policji
- zasady udzielania pierwszej pomocy
- zasady postępowania, gdy jesteśmy świadkami wypadku komunikacyjnego.

Pojedynczy kurs trwałby 7 godzin (7 x 60 min) w tym przewidziane są 4 przerwy po 10 minut
Kurs rozpoczynałby się częścią teoretyczną trwającą około 2 godziny (2 x 60 min)
Częścią główną kursu byłaby część praktyczna trwająca 5 godzin (5 x 60 min)
Kurs zakończony zostanie egzaminem teoretycznym (test) oraz praktycznym.

Celem kursów pierwszej pomocy byłoby propagowanie bezpieczeństwa oraz nauka i zasady postępowania w nagłych zagrożeniach życia i zdrowia

Projekt obejmuje zakup Automatycznych Defibrylatorów Elektrycznych dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz MOSiR Ostrów Mazowiecka dodatkowo szkolenie z ich obsługi pracowników w/w instytucji.

Inne informacje (opcjonalnie)

Osoby niepełnoletnie bądź niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w kursie tylko w towarzystwie opiekuna.
Dla dzieci przewidziane będą gry i zabawy z zakresu pierwszej pomocy oraz pamiątki dla każdego dziecka (gra planszowa o tematyce pierwszej pomocy)

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Każdy kurs będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Miasta Ostrów Mazowiecka po uprzednim zapisaniu się na kurs.
Liczba osób na jednym kursie maksymalnie 50 osób (podzielone na 5 grup)
Liczba kursów odbywających się jednocześnie maksymalnie 2

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz pakiet

Zawartość pakietu:
- broszura z informacjami z zakresu pierwszej pomocy
- smycz pamiątkowa
- maseczka do wentylacji usta - usta
- koszulka pamiątkowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1DefiSign LIFE AED AUTOMATYCZNY4 500 zł
2DefiSign LIFE AED AUTOMATYCZNY4 500 zł
3Plan serwisowy AED 450 zł
4AED treningowe firmy Laerdal2 155 zł
5AED treningowe firmy Laerdal2 155 zł
6Elektrody treningowe AED dla dorosłych 100 sztuk3 990 zł
7Elektrody treningowe AED dla dzieci 100 sztuk3 990 zł
8Little Family zestaw fantomów Laerdal 4 sztuki8 580 zł
9Zestaw do symulacji różnorodnych obrażeń 2 sztuki4 719 zł
10Rękawiczki jednorazowe różne rozmiary 300 pudełek3 921 zł
11Maseczka usta-usta w etui - saszetka 5000 sztuk 25 000 zł
12Ceratki do nauki RKO na fantomie na rolce 140 rolek x 36 sztuk5 040 zł
13Środki dezynfekcyjne1 991 zł
14Opatrunki3 758 zł
15Środki opatrunkowe 4 400 zł
16Szyny unieruchamiające2 000 zł
17Koszty towarzyszące (catering, grafika, promocja, multimedia, gadżety. pakiety dla uczestników)60 000 zł
18Opieka psychologa (etyka ratownia życia)15 000 zł
Łącznie: 156 149 zł

brak uwag