projekt nr 2

2. "Topolowy zakątek"


Lokalizacja

Działka Nr 4317 położona przy ul. Szkolnej o powierzchni ok. 3328 m2

Skrócony opis projektu

Założeniem projektu jest modernizacja terenu placu zabaw, w celu podniesienia jego atrakcyjności oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Planujemy naprawić co się da, wymienić stare na nowe oraz dołożyć elementy siłowni zewnętrznej. Wierzymy, że odnowiony "Topolowy zakątek" będzie częściej i chętniej odwiedzany przez mieszkańców naszego miasta chcących aktywnie spędzić czas z rodziną i z przyjaciółmi.

Opis projektu

Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw w celu podniesienia jego atrakcyjności oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Znajdujące się tam obecnie urządzenia i zabawki były wielokrotnie naprawiane. Teraz przyszedł czas na ich wymianę. Planujemy zastąpić zużyte zabawki nowymi, które w naszym odczuciu spełniają oczekiwania mieszkańców. Oprócz samych urządzeń dla dzieci chcemy także zainstalować trzy/ cztery urządzenia siłowni zewnętrznej, które przyciągną do "Topolowego zakątka" także seniorów.
Aby maksymalnie obniżyć koszty inwestycji, chcemy wykorzystać możliwie najwięcej obecnego wyposażenia, które jest w stanie odpowiadającym normom bezpieczeństwa i estetyki. Pod nowymi dwoma większymi urządzeniami chcemy zastąpić podłoże piaskowe syntetycznym. Piasek wykorzystamy do uzupełnienia podłoża pod elementami, przy których nie będzie ono wymieniane, tj.: pod huśtawkami, sprężynowcami, karuzelą, piaskownicą i ewentualnie elementami siłowni. Z zaprzyjaźnioną firmą z branży przygotowaliśmy wstępny kosztorys, który obejmuje większość założonych celów projektu. Kwoty rosną szybko, więc zatrzymaliśmy się na kwocie 100. 000 zł. Wierzymy, że w toku postępowania znajdzie się wykonawca, który w założonej kwocie zrobi wszystko, czego oczekujemy, ale rozmawiamy też z różnymi podmiotami o potencjalnym zaangażowaniu w projekt środków z innych źródeł. Mamy już deklaracje dotyczące ufundowania kilku mniejszych zabawek oraz chęci wsparcia technicznego podczas prowadzenia prac.
Planowane prace w ramach projektu:
1. Demontaż starych zabawek
2. Przygotowanie podłoża oraz instalacja nowych zabawek
a. Plac zabaw duży (SK12) -1 szt.
b. Plac zabaw- zestaw gimnastyczny- Z4- 1 szt.
c. Sprężynowiec (pies/osioł)- 2 szt.
d. Ważka-huśtawka równoważna- 1 szt.
e. Huśtawka większa dwuosobowa- 1 szt.
f. Huśtawka- bocianie gniazdo- 1 szt.
g. Piaskownica- 1 szt.
h. Kosze na śmieci- 4 szt.
i. Urządzenia siłowni zewnętrznej- 4 szt.
j. Podłoże pod zabawkami i urządzeniami około 250 m2
3. Wykonanie obrzeży poszczególnych placów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plac zabaw SK 12+ podłoże- 1 szt.59 397 zł
2Plac zabaw Z4+ podłoże- 1 szt.30 750 zł
3Sprężynowiec Pies- 1 szt1 001 zł
4Sprężynowiec Osioł- 1szt.1 001 zł
5Ważka 4 os. Sprężyna- 1 szt.1 990 zł
6Siedzisko do huśtawki- 2 szt.399 zł
7Kosz- 4 szt.2 460 zł
8Piaskownica modułowa- 1szt. 3 001 zł
Łącznie: 99 999 zł

Zweryfikowany pozytywnie