projekt nr 1

1. Budowa oświetlenia kortów tenisowych w Ostrowi Mazowieckiej


Lokalizacja

Korty miejskie

Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu umożliwienie dłuższego korzystania z kortów miejskich. W tym roku znacznie wzrosła ilość osób grających w tenisa, do czego bezpośrednio przyczyniło się powstanie Stowarzyszenia Tenisowego GEM. Obecnie trenuje 23 dzieci w wieku od 6-14 lat.

Opis projektu

W ramach projektu należy posadowić słupy oświetleniowe szt. 6 połączonych ziemnym kablem energetycznym. Prace należy wykonać na podstawie sporządzonego projektu technicznego. Po wykonaniu prac sporządzić dokumentację powykonawczą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt, dokumentacja powykonawcza3 900 zł
2Słupy szt. 64 500 zł
3Lampy szt. 64 350 zł
4Okablowanie 200 m (materiał)900 zł
5Wykonawstwo4 600 zł
Łącznie: 18 250 zł

Zweryfikowany pozytywnie