projekt nr 8

8. ZATRZYMAĆ CZAS


Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy typu ,,A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, pokój przeznaczony na pracownię znajduje się na pierwszym piętrze w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Warchalskiego 3 w  Ostrowi Mazowieckiej.

Skrócony opis projektu

Założeniem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w  nowej pracowni poligraficznej w Środowiskowym Domu Samopomocy typu ,, A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczestnicy w pracowni poligraficznej zdobędą wiedzę na temat, wykonywania różnych grafik, nadrukowywania kopert, wykonywania wizytówek, kartek okolicznościowych, zaproszeń i obróbki zdjęć.
Adaptacja  pomieszczenia przyczyni się do podniesienia standardów ŚDS jak i większego zadowolenia naszych uczestników. Pracownia pozwoli na rozwój nowych talentów, umiejętności oraz poznania ciekawych technik pracy.

Opis projektu

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy typu ,,A i B” a zarazem i mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, pragniemy stworzyć nową pracownię terapeutyczną – poligraficzną. Działalność pracowni ma na celu zapoznanie uczestników z ogromnymi możliwościami poznawczymi i edukacyjnymi, jakie daje praca z prasą graficzną, linorytem, programami do obróbki zdjęć, laminatorem i kolorową drukarką.
      Uczestnicy w pracowni poligraficznej zdobędą wiedzę na temat obsługi skanowania zdjęć, wykonywania różnych grafik, nadrukowywania kopert, wykonywania wizytówek, kartek okolicznościowych, zaproszeń i obróbki zdjęć. Pracownię chcemy wyposażyć w stałe łącze internetowe, laptop z programem graficznym, skaner, drukarkę, laminator, aparat cyfrowy, prasę graficzną oraz meble biurowe.
      Praca dla osób niepełnosprawnych jest aktywizacją społeczną i zawodową. Oprócz tego w ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość poznania zawodu  introligatora, grafika oraz fotografa.
Adaptacja nowego pomieszczenia przyczyni się do podniesienia standardów Środowiskowego Domu Samopomocy typu ,,A i B" jak i większego zadowolenia naszych uczestników. Pracownia pozwoli na rozwój nowych talentów, umiejętności oraz poznania ciekawych technik pracy.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji

Z nowej pracowni poligraficznej korzystać będą uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy typu ,,A i B”  i ich rodziny z terenu miasta Ostrów Mazowiecka a także instytucje wspierające ( podziękowania, kartki okolicznościowe, fotografie, zaproszenia).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prasa graficzna1 500 zł
2Drukarka fotograficzna z kompletem tuszy2 000 zł
3Aparat 5 000 zł
4Laptop3 500 zł
5Program Microsoft Office1 000 zł
6Program graficzny - Adobe Photoshop2 500 zł
7Laminator + pakiet folii 1 000 zł
8Urządzenie wielofunkcyjne 1 500 zł
9 Meble biurowe (biurko, 6 krzeseł)3 000 zł
Łącznie: 21 000 zł

brak