Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w Budżecie Obywatelskim Miasta Ostrów Mazowiecka 2020

Zasady głosowania:

  • W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec Miasta Ostrów Mazowiecka.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jeden projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte w formularzu oświadczenia.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi projektami do Budżetu Obywatelskiego.
  • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać jeden projekt z listy, poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Wstecz

Krok 1 z 2: Wybór projektu

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
   

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych poprzez adres e mail: iod@ostrowmaz.p l;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu budżetu obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 5a z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi uczestnictwo w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.
6. W zakresie danych osobowych przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np., gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności administrator platformy internetowej https://ostrowmaz.budzetobywatelski.org //.
9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Boisko otwarte do koszykówki
Boisko do gry w koszykówkę na terenie Szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Potrzeba budowy takiego boiska rośnie z roku na rok względem tworzenia się kolejnych oddziałów klas sportowych w Szkole. Dla głównych oficjalnych rozporządzeń FIBA podaje wymiary boiska a wynoszą one 28 m długości i 15 m szerokości, mierzone od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. Taki obiekt pomoże w kształceniu i realizowaniu programu klas sportowych i pozwoli również korzystać wszystkim uczniom
200 000 zł
Wybierz
2
Czyste Miasto
Segregacja odpadów: Cztero lub pięciokomorowe kosze na śmieci do segregacji odpadów służyć będą wszystkim mieszkańcom miasta oraz osobom przyjezdnym. Zamontowanie ich nie będzie generować dodatkowych kosztów utrzymania ich, wpłynie natomiast na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę wizerunku miasta w zakresie utrzymania czystości oraz ułatwi odzyskiwanie surowców wtórnych.
158 000 zł
Wybierz
3
Fontanna na Stawie Miejskim
Projekt dotyczy realizacji fontanny pływającej na miejskim stawie wraz z elementami jej oświetlenia. Fontanna wyrzucająca wodę na wysokość 15-20m, widoczna z przyległych ulic. Podświetlona światłem podkreślającym efekt tryskającej wody. Poprzez zamontowanie fontanny woda w stawie zostanie napowietrzona i lepiej oczyszczona. Dodatkowo wokół stawu planuje się ustawienie ławek solarnych ( 2szt.) z koszami na śmieci i poidełkami dla zwierząt domowych.
100 000 zł
Wybierz
4
Mała Architektura Miasta
1. Zakup i montaż na ulicach miasta kurtyn wodnych. Kurtyny wodne przynoszą ulgę w letnie upalne dni, pomagają w schładzaniu, a przy okazji dają wiele frajdy dzieciom i przechodniom zmęczonym miejskimi upałami. 2. Zakup ławek dla karmiących matek. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków matki przebywające z dziećmi poza domem w sposób dogodny i niekrępujący będą mogły przewinąć i nakarmić dziecko zapewniając mu komfort psychiczny zaspokojenia potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej.
68 000 zł
Wybierz
5
Metamorfoza Parku nad Stawem Miejskim
Projekt ma na celu modernizację Parku nad Stawem Miejskim poprzez wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz wyposażenie w leżaki miejskie, stoły do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w tenisa stołowego, stojaki na rowery. W parku zostaną zagospodarowane nowe tereny zielone. Dzięki metamorfozie parku miejsce to stanie się wizytówką naszego miasta, a także będzie wspaniałym miejscem do spędzania wolnego czasu!
184 256 zł
Wybierz
6
Miejski Projekt Filmowy „Pokój, którego nie było"
W ramach projektu zostanie nakręcony film z inscenizacjami wydarzeń z lat 30 - 40- tych XX wieku z historii Ostrowi Mazowieckiej. Powstanie on na podstawie autorskiego scenariusza, w którym pojawią się częściowo o wątki i postacie autentyczne.W projekcie wezmą udział mieszkańcy miasta oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej. Obraz filmowy pomoże w ciekawy sposób opowiedzieć lokalną historię i  pokazać życie mieszkańców, realia, lokalny koloryt, architekturę.
60 000 zł
Wybierz
7
Mini golf
Budowa 18 pól do gry w minigolfa. Miejsce do gry i zabawy dla dzieci młodzieży dorosłych i seniorów.
200 000 zł
Wybierz
8
Mural na 50 lat MDK
Celem projektu jest stworzenie muralu na ścianie Miejskiego Domu Kultury z okazji 50 urodzin. Pierwszym etapem będą warsztaty, w których będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec naszego miasta. Kolejny etap to zaprojektowanie muralu przez artystę na ścianie swój wkład w tworzony mural będą mieć uczestnicy wcześniej zorganizowanych warsztatów. Sercem MDK są ludzie, którzy go tworzą. Chcemy aby mural był kawałkiem tego serca, aby przedstawiał codzienne życie MDK.
39 520 zł
Wybierz
9
Psi park „Sido”
Działka na której powstanie park, położona jest przy ul.Trębickiego. Zgodnie z założeniem park ma być miejscem, w którym każdy z naszych czworonożnych przyjaciół będzie mógł przebywać bez smyczy i kagańca. Na ogrodzonym placu zostaną rozmieszczone urządzenia sprawnościowe dla psów, tj.: równoważnie,huśtawki,tunele, kładki itp. W parku będzie można organizować zawody, szkolenia, wystawy psów i zajęcia dla zwierząt oraz spotkania z behawiorystami, weterynarzami i pracownikami schronisk.
115 300 zł
Wybierz
10
Wigilia miejska z Orkiestrą Młodych
Mieszkańcy Ostrowi będą uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu, składaniu życzeń, dzieleniu się opłatkiem oraz degustacji wigilijnych potraw. Najmłodsi otrzymają słodką niespodziankę i foto z Mikołajem. Następnie wszyscy udadzą się na koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry i zaproszonych artystów. Zakupione na tę okazję instrumenty i sprzęt muzyczny pozwoli uczyć i kształcić młode pokolenie ostrowian oraz da możliwość organizowania w przyszłości wielu podobnych uroczystości dla wszystkich mieszkańców.
52 550 zł
Wybierz
11
Zielony ogród na skraju
Topolowy zakątek ma wiele niewykorzystanej powierzchni, którą można zapełnić o nowe formy terapeutyczno rekreacyjne. Poszerzony ogród będzie ciekawym miejscem spotkań społeczności lokalnej w każdym wieku. Projekt będzie polegał na zagospodarowaniu wolnej przestrzeni w: sferę zapachu (rośliny), sferę optyczną (tarcze obrotowe spirala i lejek), sferę rekreacji (huśtawka terapeutyczna, trampoliny ziemne, ławeczki z rowerkiem) oraz sferę relaksu.
144 990 zł
Wybierz

Brak projektów

×