Znamy wyniki głosowania w II edycji Budżetu Obywatelskiego

Poniedziałek, 9 października 2017

Uroczyste ogłoszenie wyników z udziałem Wnioskodawców i przedstawicieli mediów odbyło się 6 października w Ratuszu. Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, dziękując Wnioskodawcom za złożone projekty oraz zaangażowanie w proces głosowania, podkreślił istotę Budżetu Obywatelskiego, jaką jest włączenie mieszkańców do współdecydowania i współodpowiedzialności za miasto.

Załączniki:

Powrót