Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów

Czwartek, 25 lipca 2019

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Kolejny etap to weryfikacja merytoryczna. Projekty, które otrzymają pozytywną opinię Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w terminie od 30 września do 14 października.
Powrót