Topolowy zakątek

Piątek, 31 marca 2017

Trwa postępowanie na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie rozmieszczenia i montażu nowych zabawek i urządzeń na terenie działki 4317 położonej przy ul. Szkolnej o powierzchni ok. 3328 m2 w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych lub uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę".
Powrót