"Topolowy zakątek"

Piątek, 1 września 2017

W związku z brakiem zainteresowania wykonawców budową placu zabaw przy ulicy Szkolnej pn. „Topolowy Zakątek”, unieważniliśmy postępowanie i ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na ww. zadanie. Więcej na: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=161596
Powrót