Realizacja projektu pn. Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej

Czwartek, 16 maja 2019

Rozpoczynamy realizację projektu pn. Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej. Z usług asystenta mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 60 roku życia oraz osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia przy realizacji codziennych czynności m.in. korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej, dóbr kultury i sportu, wyjściach na wizyty do lekarza lub do  urzędów, pomoc w robieniu zakupów, odbieraniu poczty.

Usługi asystenckie dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, poza świętami określonymi w przepisach o dniach wolnych od pracy. Usługi realizowane są na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
Powrót