"Oświetlenie kortów tenisowych"

Czwartek, 3 sierpnia 2017

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia kortów tenisowych oraz budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN-0,4kV i montaż słupów oświetleniowych na działkach nr ew. 3138/1 i 3103/11 (w obrębie parku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr rej. A-510)  w miejscowości Ostrów Mazowiecka”. Szczegóły na: www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=160967
Powrót