Lista projektów poddanych pod głosowanie

Wtorek, 11 września 2018

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, na podstawie Rozdziału 4 § 10 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowieckiego na rok 2019, podaje do publicznej wiadomości listę projektów poddanych pod głosowanie w kolejności alfabetycznej według nazwy projektu.

Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego, odbędzie się w dniach 17 września - 23 września 2018 r.

Załączniki:

Powrót