Budowa oświetlenia kortów tenisowych

Piątek, 31 marca 2017

Trwa postępowanie na wybór wykonawcy do realizacji zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy oświetlenia kortów tenisowych w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych lub uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę".
Powrót