Automatyczna instalacja nawodnienia Stadionu

Piątek, 15 listopada 2019

Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową instalacji automatycznego nawadniania płyty boiska stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej. 12 listopada została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Projekt przewiduje wykonanie systemu automatycznego nawadniania, opartego na 13 zraszaczach wyposażonych w pokrywy ze sztucznej trawy.

Zakres robót będzie obejmował instalację podziemnej sieci rur i zraszaczy płyty boiska oraz montaż:
- urządzeń sterujących i okablowania zasilającego,
- pompy wspomagającej ciśnienie wody,
- elementów łączących i zaworów elektromagnetycznych.

Projekt „Automatyczna instalacja nawodnienia Stadionu” uzyskał najwięcej głosów w III edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2019.
Powrót